اجرای طرح تفضیلی جدید

با سلام خدمت همه همکاران
خدا قوت
با توجه به ابلاغ طرح تفصيلي جنوب غرب شامل مناطق ۹ و ۱۱ به لحاظ قانونی از فردا صبح طرح های قبلی بعلاوه شیوه نامه برای این مناطق باطل محسوب می‌شود و صرفا طرح تفصيلي جنوب غرب ملاک عمل است
به منظور پیاده سازی طرح تفصيلي جنوب غرب در سیستم یکپارچه شهرسازی از فردا سیستم در این دو منطقه برای هرگونه ثبت درخواست جدید اعم از پروانه پایانکار و استعلام تا حدود یکماه بسته می‌شود.
مقرر شده نماینده مشاور برای راهنمایی ارباب رجوعها از کم و کیف ضوابط ملک خود طبق طرح جدید در منطقه مستقر شود
مشاور صرفا راهنمایی و اطلاع رسانی خواهد کرد.
به محض پیاده سازی طرح جدید در سیستم یکپارچه فرایند پاسخگویی مجددا آغاز میشود.
از فردا رسیدگی به درخواستهای ثبت شده قبلی در سرای ۸ و ۱۰ ادامه خواهد یافت و مطابق ضوابط قبلی و شیوه نامه بسته به میزان پرداختی که داشتند رسیدگی خواهد شد .

لطفا به کلیه متقاضيان اطلاع رسانی بفرمایید .
با احترام شیرازی

کاربری          نوع کاربری     محدوده                                         مساحت                تراکم                    سطح اشغال        حداکثر طبقات روی زمین
مسکونی ویلایی بافت ارزشمند معاصر بیهقی S>=1600 120 60  
مسکونی ویلایی بافت ارزشمند معاصر بیهقی 1600>S>=800 120 60  
مسکونی ویلایی بافت ارزشمند معاصر بیهقی 800>S>=500 120 60  
مسکونی ویلایی بافت ارزشمند معاصر بیهقی 500>S>=250 100 60  
مسکونی ویلایی بافت ارزشمند معاصر بیهقی S<250 60 60  
مسکونی ویلایی بافت ارزشمند معاصر باهنر شمال کال پاچنار S>=1000 120 60  
مسکونی ویلایی بافت ارزشمند معاصر باهنر شمال کال پاچنار 1000>S>=500 120 60  
مسکونی ویلایی بافت ارزشمند معاصر باهنر شمال کال پاچنار 500>S>=250 100 60  
مسکونی ویلایی بافت ارزشمند معاصر باهنر شمال کال پاچنار S<250 60 60  
مسکونی تراکم ویژه ارزشمند معاصر نقشه S>500 ! !  
مسکونی تراکم ویژه ارزشمند معاصر نقشه 500>S>=250 120 60  
مسکونی تراکم ویژه ارزشمند معاصر نقشه S<250 100 60  
مسکونی سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی قلعه وکیل اباد-چهارچشمه روستای زکریا و محدوده پاچنار S>= 250 120 60  
مسکونی سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی قلعه وکیل اباد-چهارچشمه روستای زکریا و محدوده پاچنار 250>S>=200 120 60  
مسکونی سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی قلعه وکیل اباد-چهارچشمه روستای زکریا و محدوده پاچنار 200>S>=160 120 60  
مسکونی سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی قلعه وکیل اباد-چهارچشمه روستای زکریا و محدوده پاچنار 160>S>=120 120 60  
مسکونی سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی قلعه وکیل اباد-چهارچشمه روستای زکریا و محدوده پاچنار 120>S>=70 100 60  
مسکونی سکونت ویژه بافت روستایی با رویکرد بوم گردی قلعه وکیل اباد-چهارچشمه روستای زکریا و محدوده پاچنار S<70 70 70  
مسکونی تراکم ویژه بافت های نیازمند بازافرینی نه دره -بخش هایی از پاچنار S>= 250 120 60  
مسکونی تراکم ویژه بافت های نیازمند بازافرینی نه دره -بخش هایی از پاچنار 250>S>=200 120 60  
مسکونی تراکم ویژه بافت های نیازمند بازافرینی نه دره -بخش هایی از پاچنار 200>S>=160 120 60  
مسکونی تراکم ویژه بافت های نیازمند بازافرینی نه دره -بخش هایی از پاچنار 160>S>=120 120 60  
مسکونی تراکم ویژه بافت های نیازمند بازافرینی نه دره -بخش هایی از پاچنار 120>S>=70 100 60  
مسکونی تراکم ویژه بافت های نیازمند بازافرینی نه دره -بخش هایی از پاچنار S<70 70 70  
مسکونی مسکن کوتاه مرتبه نقشه S>=200 140 70  
مسکونی مسکن کوتاه مرتبه نقشه S<200 80 80  
مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات نقشه S>=200 120 60  
مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات نقشه 200>S>=120 100 60  
مسکونی تراکم ویژه حاشیه ارتفاعات نقشه S<120 70 70  
مسکونی تراکم کم گونه یک نقشه S>500 ! !  
مسکونی تراکم کم گونه یک نقشه 500>S>=300 180 60  
مسکونی تراکم کم گونه یک نقشه 300>S>=200 180 60  
مسکونی تراکم کم گونه یک نقشه 200>S>=140 180 60  
مسکونی تراکم کم گونه یک نقشه 140>S>=90 100 60  
مسکونی تراکم کم گونه یک نقشه S<90 70 70  
مسکونی تراکم کم ترزشمند معاصر نقشه 500<S ! !  
مسکونی تراکم کم ترزشمند معاصر نقشه 500>S>=300 180 60  
مسکونی تراکم کم ترزشمند معاصر نقشه 300>S>=200 180 60  
مسکونی تراکم کم ترزشمند معاصر نقشه 200>S>=120 120 60  
مسکونی تراکم کم ترزشمند معاصر نقشه S<120 70 70  
مسکونی تراکم متوسط گروه یک نقشه S>500 ! !  
مسکونی تراکم متوسط گروه یک نقشه 500>S>=250 240 60  
مسکونی تراکم متوسط گروه یک نقشه 250>S>=200 240 60  
مسکونی تراکم متوسط گروه یک نقشه 200>S>=160 180 60  
مسکونی تراکم متوسط گروه یک نقشه 160>S>=120 100 60  
مسکونی تراکم متوسط گروه یک نقشه S<120 60 60  
مسکونی تراکم متوسط گروه دو نقشه S>500 300+2+بالکن 60+2  
مسکونی تراکم متوسط گروه دو نقشه 500>S>=250 300+2+بالکن 60+2  
مسکونی تراکم متوسط گروه دو نقشه 250>S>=200 180 60  
مسکونی تراکم متوسط گروه دو نقشه 200>S>=120 100 60  
مسکونی تراکم متوسط گروه دو نقشه S<120 60 60  
مسکونی تراکم زیاد گروه یک نقشه S>500 !    
مسکونی تراکم زیاد گروه یک نقشه 500>S>=350 300 60  
مسکونی تراکم زیاد گروه یک نقشه 350>S>=250 300 60  
مسکونی تراکم زیاد گروه یک نقشه 250>S>=200 240 60  
مسکونی تراکم زیاد گروه یک نقشه 200>S>=160 180 60  
مسکونی تراکم زیاد گروه یک نقشه 160>S>=120 120 60  
مسکونی تراکم زیاد گروه یک نقشه S<120 70 70  
مسکونی تراکم زیاد گروه دو نقشه S>500 360+2+بالکن 60+2  
مسکونی تراکم زیاد گروه دو نقشه 500>S>=250 360+2+بالکن 60+2  
مسکونی تراکم زیاد گروه دو نقشه 250>S>=200 240 60  
مسکونی تراکم زیاد گروه دو نقشه 200>S>=160 180 60  
مسکونی تراکم زیاد گروه دو نقشه 160>S>=120 120 60  
مسکونی تراکم زیاد گروه دو نقشه S<120 70 70  
مسکونی مجتمع های مسکونی تثبیت وضع موجود S>2500 280 40  
مسکونی سکونت موقت کلیه گونه های مسکونی و محور های مختلط بجز مسکن ویلایی و ارزشمند معاصر S>300 ضابطه قطعه ضابطه قطعه  
مختلط مقیاس شهری وکیل آباد (میرزا کوچک خان تا سید رضی) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط  مختلط مقیاس شهری  وکیل آباد(سید رضی تا صدف)11 S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط  مختلط مقیاس شهری وکیل آباد( صدف تا شریف )11 S>250 240 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 4
مختلط  مختلط مقیاس شهری وکیل آباد(شریف تا آزادگان)11 S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط  مختلط مقیاس شهری وکیل آباد(آزادگان تا دادگر)11 S>250 240 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 4
مختلط  مختلط مقیاس شهری وکیل آباد(دادگر تا فارغ التحصیلان)11 S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط  مختلط مقیاس شهری وکیل آباد(فارغ التحصیلان تا نمایشگاه)11 S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط  مختلط مقیاس شهری وکیل آباد ( محدوده قلعه وکیل آباد)11 S>250 190 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 3
مختلط مختلط مقیاس منطقه امامت S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس ناحیه جلال آل احمد S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس منطقه بلوار سید رضی S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس ناحیه دانش آموز S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس منطقه دانشجو S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس منطقه تربیت (وکیل آباد تا تربیت 18) S>250 140 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 2
مختلط مختلط مقیاس منطقه تربیت ( تربیت 18 تا امام علی) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه دندانپزشکان S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس ناحیه فارغ التحصیلان S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس منطقه استقلال S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس منطقه معلم (آزادی تا سید رضی) S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس منطقه معلم (سید رضی تا معلم 54) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس منطقه معلم ( مختلط دارای محدودیت ارتفاعی) S>250 140 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 2
مختلط مختلط مقیاس منطقه معلم( تربیت تا دندان پزشکان) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس منطقه معلم (دندان پزشکان تا نمایشگاه) S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط  مختلط مقیاس شهری وکیل آباد 9 S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط ! فضل بن شاذان S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه شهید خزایی S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه بلوار خاقانی S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه بلوار دلاوران S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه بلوار رضوی S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه بلوار سرافرازان S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه صارمی (کوثر تا پیروزی) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه صارمی (کوثر تا هاشمیه) S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس ناحیه کوثر ( وکیل آباد تا کال پاچنار) S>250 240 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 4
مختلط مختلط مقیاس ناحیه کوثر (کال پاچنار تا صارمی) S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس ناحیه کوثر ( صارمی تا میدان پژوهش) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس منطقه هاشمیه ( وکیل آباد تا پیروزی) S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس منطقه هاشمیه (پیروزی تا نماز) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه هنرستان (وکیل آباد تا پیروزی) S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس ناحیه هنرستان ( پیروزی تا فکوری) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس منطقه هفت تیر(وکیل آباد تا فکوری) S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس منطقه هفت تیر(فکوری تا پارک) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط ! بلوار حافظ ( وکیل آباد تا پیروزی) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس منطقه صیاد شیرازی S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه لادن (وکیل آباد تا گلدیس 13) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس ناحیه لادن (گلدیس 13 تا فکوری ) S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس منطقه پیروزی (فضل بن شاذان تا هاشمیه ) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5
مختلط مختلط مقیاس منطقه پیروزی(هاشمیه تا هفت تیر) S>250 340 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 6
مختلط مختلط مقیاس منطقه پیروزی (هفت تیر تا برونسی) S>250 290 همکف و اول 70      دوم به بالا 50 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول