🔻 موضوع: شیوه نامه نحوه تعیین قیمت ساخت واحد های طرح نهضت ملی مسکن

📎 جهت دریافت فایل گزارش شناخت موضوع ماده 14 آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران و فایل ارزیابی سازندگان مسکن نهایی ۱۴۰۰ اینجا کلیک نمایید.

شیوه نامه نحوه تعیین قیمت ساخت واحد های طرح نهضت ملی مسکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول