معرفی هیئت مدیره انجمن مدیران دفاتر مهندسی

مهندس احسان حسن پور دربان نائب رئیس هیئت مدیره

رزومه

مهندس علیرضا باغبانزاده رئیس هیئت مدیره

سوابق کاری :

دارای پروانه پایه یک نظام مهندسی ومدرک کارشناسی عمران

دارای بیش از 17 سابقه کاراز سال 1379

بازرس سازمان نظام مهندسی

رئیس انجمن دفاتر مهندسی

نائیب ریس انجمن دفاتر مهندسی 8 سال

دبیر انجمن دفاتر مهندسی 4 سال

مدیر مسئول دفتر 189 به مدت 13 سال از سال 1383

عضو کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال سازمان نظام مهندسی

بازرس علی البدل نظام مهندسی خراسان رضوی 2 سال شهرداری مشهد

عضو کمیته راهبری دفاتر ارائه دهنده خدمات معماری شهرسازی شهرداری مشهد 3سال

عضو شورای بررسی تخلفات دفاتر مهندسی از زمان تشکیل تا کنون

عضویت در کارگروههای مختلف در سازمان نظام مهندسی

مهندس فرهاد وفایی دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره

رزومه

مهندس غلامرضا غفوریان سفارشی خزانه دار انجمن

رزومه

مهندس حسین اصفهانی عضو اصلی هیئت مدیره

رزومه

مهندس محمد شوقی طوسی عضو اصلی هیئت مدیره

رزومه

مهندس بهروز پیراسته عضواصلی هیئت مدیره

رزومه

مهندس هادی طالبیان عضو علی البدل هیئت مدیره

رزومه

مهندس جلال مرید مشتاقی عضو علی البدل هیئت مدیره

رزومه

مهندس فرزاد رضایی فر بازرس انجمن دفاتر

رزومه