اخبار

جدید

بازدید دکتر جواد خدایی معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

🔹 بازدید دکتر جواد خدایی معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی/ پنجشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ / سالن

ادامه مطلب »
جدید

با تعيين مهلت يك ماهه، از اول تیر مدت زمان بررسی پروندها در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی حداكثر يك ماه خواهد بود.

🔻 دكتر خدايی معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوي: با تعيين مهلت يك ماهه، از اول تیر مدت زمان بررسی پروندها در سازمان نظام مهندسی

ادامه مطلب »
جدید

پیام تبریک

جناب آقای مهندس سینا صبری عضو محترم هیات مدیره سازمان در رشته شهرسازی کسب بالاترین رأی در سطح کشور در بین تمامی اعضای شرکت کننده

ادامه مطلب »
اسکرول