در خصوص اعمال مفاد ماده ۷-۱-۱۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

🔻 موضوع :در خصوص اعمال مفاد ماده ۷-۱-۱۵ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

🔹 قابل توجه مهندسان محترم مجری ذیصلاح، با عنایت به اینکه در راستای عمل به مفاد ماده ۷-۱-۱۵ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمان توسط مجری ذیصلاح ضروری می باشد، لذا مجری ذیصلاح دخیل در پروانه ساختمانی پس از انجام مراحل کسر از ظرفیت مجری و ارائه تعهد انجام خدمات اجرای ساختمان، از طریق سامانه ساجام بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان را به عنوان یکی از اسناد منضم به پروانه ساختمان ارسال می نمایند. در صورتیکه مجری نتواند ساختمان تحت مسئولیت اجرا را بیمه تضمین کیفیت ساخت نمایند ضروری است از طریق ارائه تضمین نامه کتبی که به ثبت و تائید یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده است (ارسال از طریق سامانه ساجام که کاربرگ آن بارگذاری شده است)، ساختمان را تضمین کیفیت ساخت نماید.

تبصره: با توجه به درج موضوع فوق در درخواست های مجوز شروع عملیات ساختمانی از مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ارائه بیمه نامه موضوع ماده ۷-۱-۱۵ در کلیه درخواست های پس از تاریخ فوق، الزامی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول