قابل توجه اعضای محترم سازمان

🔻 قابل توجه اعضای محترم سازمان

🔸 در راستای رعايت مفاد بندهای ۹-۴-۱-۷ و ۹-۴-۱-۸ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ضروری است، مجری ذيصلاح دخيل در پروانه ساختمانی برای هر بسته ميلگرد با وزن بيش از ۲۵ تن، گواهی نامه فنی محصول،صادر شده توسط كارخانه توليد كننده را در اختيار ناظر عمران پروژه قرار دهد.
همچنين ناظر عمران مكلف خواهد بود برای هر بسته ميلگرد، گواهی نامه فوق الذكر را از مجری ذیصلاح مطالبه نمايد.

وفق مفاد بند ۹-۴-۱-۷ از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در هر بسته ميلگرد می بايست به صورت يك در ميان روی هر شاخه ميلگرد علامت مشخصه كارخانه سازنده حك شده باشد.اين موضوع در هنگام تحويل ميلگردها به كارگاه توسط مجری ذيصلاح كنترل می شود و گزارش مربوطه به ناظر سازه منعكس می شود و ناظر مسئوليت خواهد داشت اين گزارش را از مجری ذيصلاح مطالبه و بررسی های تكميلی را به انجام برساند.در صورتيكه ناظر سازه در خصوص مفاد گواهی نامه فنی ابهام داشته باشد می تواند وفق مفاد مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، دستور انجام آزمايش ميلگرد را برای مجری ذيصلاح صادر نمايد و مجری از طريق آزمايشگاه دخيل در پروانه ساختمانی، آزمايش های مربوطه را انجام و نتيجه را در اختيار ناظر قرار خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول