نحوه پاسخگويی به درخواست پاركينگ قبل از مرحله سفت كاری

نحوه پاسخگويی به درخواست پاركينگ قبل از مرحله سفت كاری

به استحضار می رساند ؛ در راستای كاهش بروكراسی اداری و تسهيل و تسريع در ارسال پرونده ها به كميسيون ماده صد، “املاكی كه در مرحله ساختمانی پی كنی، فونداسيون، گودبرداری ، اسكلت می باشند”(كليه مراحل قبل از سفتكاری) با توجه به اينكه تعداد واحد مسكونی و جانمايی پاركينگ قابل تشخيص و قابل اقدام نمی باشد فلذا تعداد واحدهای مسكونی بر اساس مفاد پروانه صادره گزارش می گردد، منبعد به جای ارائه نقشه جانمايی پاركينگ، صرفا مساحت فضای پاركينگ (زيربنايی) كه توسط كارشناس بازديد در درخواست مربوطه گزارش شده و در لوايح ارسالی به كميسيون ماده صد برای تامين پاركينگ اعلام شده كافی بوده و به دليل تغييرات بعدی ساختمان و ادعای متقاضيان از بابت تاييدات قبلی ، و همچنين اعلام كارگروه صنفی معماری سازمان نظام مهندسی مبنی بر عدم امكان اظهار نظر در خصوص تعداد دقيق جا پارک تا قبل از پايان مرحله سفتكاری از سوی ناظرين لذا در خصوص تعداد جانمايی اظهار نظری صورت نخواهد گرفت. بديهی است برای اين دسته از املاک نيازی به ثبت “درخواست پاركينگ شهرسازی” نمی باشد. مراتب برای استحضار و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول