🔹 به اطلاع اعضای محترم می رساند، بنا به پيگيری های صورت گرفته و در راستای يكسان سازی اطلاعات مهندسين در سامانه ساجام و سيستم يكپارچه شهرسازی (ايساپ)، در نظر است از مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ كسر ظرفيت های طراحی، نظارت و اجرا در مجوز شروع عمليات ساختمانی كه از طريق كاربران دفاتر يا حوزه ارجاع سازمان صورت می پذيرد، همزمان در سامانه شهرداری نيز درج گردد.

لذا با عنايت به اينكه مقرر شده است تا پايان سال جاری هرگونه مغايرت در عملكرد صرفاً به صورت درج هشدار نمايش داده شود، ضمن درخواست بررسي گزارش عملكرد شهرداري جهت رفع مغايرت های احتمالی، از كليه دفاتر و شركت های دارای دسترسی كسر ظرفيت تقاضا می شود، دقت لازم در ثبت و كسر ظرفيت را مبذول فرمايند.

بديهی است پس از سه مرحله ثبت و كسر ظرفيت اشتباه كه منجر به عودت پرونده گردد، دسترسی دفتر يا شركت ذيربط سلب خواهد شد.

✅ منبع: مدیریت ارجاع کار

يكسان سازی اطلاعات مهندسين در سامانه ساجام و سيستم يكپارچه شهرسازی (ايساپ)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول