واژه‌ها به یاری ذهن نمی‌آید آنگاه که حجم اندوه راه نفس را می‌بندد

و راهی نیست جز گریستن و گریستن و گریستن

در این دنیای بس شلوغ و پر ازدحام، مرگ یک دوست و همکار چنان فضای خالی عمیق و سترگی ایجاد می کند که هیچ چیز به جز گستردگی و عمق ابدیت نمی تواند جای خالی اش را پر کند؛

اکنون وظیفه ما است که از آن همه شجاعت، پاک دستی، شایستگی و فساد ستیزی، بهره بگیریم و آن را در مسیر تعالی و پیشرفت سرزمین‌مان به کار گیریم. اینجانب ضایعه درگذشت آن فقید سعید را به خانواده سوگوار ایشان و جامعه مهندسان تعزیت و تسلیت عرض می‌نمایم و علو درجات و آرامش روح آن مرحوم مغفور را از خداوند مهربان درخواست دارم. امید که روح آن مهربان، آسوده از همه رنج‌هاي‌ بی‌شمار دنیا، در حریم امن الهی آرام گیرد.

علیرضا باغبان زاده

ریاست انجمن دفاتر مهندسی

مهندس محمد حسین شرکاء
متولد سال 1340 در بجنورد
مدیر مسئول دفتر مهندسی 199
موسس انجمن دفاتر مهندسی خراسان رضوی
رییس انجمن دفاتر مهندسی
رییس شورای انتظامی خراسان رضوی
رییس مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در چندین نوبت
کارشناس رسمی قوه قضاییه
رییس سازمان نطام مهندسی خراسان رضوی
رییس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
مهندس شرکا
profile avatar

ایرنا

ایرنا محمد حسین شرکاء، رییس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با شلیک گلوله در مشهد به قتل

ادامه مطلب »
اسکرول