• تلفن05117675807
  • دورنما05117683818
  • پست الکترونیکیinfo@anjoman-dafater.ir
پیام مدیر انجمن:

مشارکت تمامی دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی در کلیه امور باعث شکوفایی، تقویت عملکرد و ارائه خدمات هرچه بیشتر انجمن مدیران دفاتر مهندسی مشهد خواهد شد.

روزانه

نامه انجمن دفاترمهندسی به جناب آقای مهندس اخوان در خصوص ارجاع کار
نامه انجمن دفاتر مهندسی به بازرسین محترم سازمان نظام مهندسی
نامه سازمان محترم نظام مهندسی در خصوص ارجاع کار به انجمن دفاتر مهندسی
جوابیه انجمن دفاتر مهندسی به سازمان نظام نظام مهندسی
نامه انجمن دفارت به جناب آقای دکتر شیبانی مدیر کل محترم تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی
نامه انجمن دفاتر به وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی
معرفی کارشناس بازدید دفاتر ارائه دهنده خدمات معماری شهرسازی شهرداری مشهد
فایل ارائه شده توسط سازمان در خصوص ارجاع کار

متن کامل ارجاع کار

اعلام مخالفت انجمن دفاتر مهندسی در خصوص ارجاع کار

با توجه به وجود ابهامات ، نواقص و مغایرتهای قانونی ولزوم بررسی بیشتر انجمن مدیران دفاتر پیشنهاد مینماید تااعمال اصلاحات در آیین نامه طرح ارجاع نظارت ، ثبت نام در فراخوان صورت نگیرد.

هم اندیشی در خصوص ارجاع کار

انجمن دفاتر مهندسی برگزار میکند

دانلود

فرم تماس
  1. (*)
  2. (آدرس ایمل معتبر وارد کنید)
 

cforms contact form by delicious:days

اطلاعات تماس

تلفن:

05117675807

دورنما:

05117683818

پست الکترونیکی:

info@anjoman-dafater.ir

آدرس:

بلوار ارشاد، بین پیام و وحدت، ساختمان شماره 2 نظام مهندسی