تصویب طرح نحوه پاسخگویی به درخواست‌های جاری در زمان ابلاغ طرح‌های تفصیلی جدید با قید دوفوریت

تصویب طرح نحوه پاسخگویی به درخواست‌های جاری در زمان ابلاغ طرح‌های تفصیلی جدید با قید دوفوریت

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با عنایت به ابلاغ طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب مشهد در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ و در دست ابلاغ بودن سایر طرح‌های تفصیلی شهر مشهد مقدس و همچنین مساعدت در اجرای مصوبات شماره ۳۹۹۵/۱۴۰۰/۵/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ و ۶۴۴۲/۱۴۰۰/۵/ش مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۹و در راستای تکریم و پاسخگویی به مودیان و شهروندان، به شرح بندها و تبصره‌های زیر اقدام نماید:

۱- در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت نقد، اقساط یا تهاتر نسبت به پرداخت بخش یا تمام بدهی خود به شهرداری تا قبل از تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوط اقدام نموده اند، در صورت درخواست ایشان و تسویه حقوق شهرداری تا دو ماه پس از تاریخ ابلاغ طرح، پاسخگویی براساس ضوابط شهرسازی زمان پرداخت اول صورت پذیرد.
تبصره ۱: اشخاص حقوقی دارای قرارداد تهاتر با شهرداری که بستانکاری ثبت‌شده از محل آن در شهرداری قبل از تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوط باشد، می‌توانند تا دو ماه پس از ابلاغ طرح، براساس شرایط مندرج در قرارداد، نسبت به تهاتر طلب خود با درخواست مجوزهای ساختمانی ثبت‌شده قبل از ابلاغ طرح، وفق ضوابط ملاک عمل شهرسازی قبل از ابلاغ طرح، با پرداخت حداقل بیست (۲۰) درصد آن به صورت نقدی، اقدام نمایند.
تبصره ۲: برای املاک دارای درخواست افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان که در بدنه معابر شهري، با عملكرد همخوان با بهره‌برداري مورد درخواست استقرار يافته باشند و دارای رای جریمه از بابت زیربنای اعیان بخش مورد نظر در کمیسیون ماده صد هستند، در صورتی که تا دو ماه پس از ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوط نسبت به تعیین تکلیف و تصفیه حساب بدهی خود اقدام نمایند براساس ضوابط شهرسازی قبل از ابلاغ طرح، پاسخگویی لازم صورت پذیرد.
تبصره ۳: مالکین املاک در مسیری که براساس طرح تفصیلی قبلی و تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوط با شهرداری صلحنامه درخصوص عرصه در مسیر منعقد نموده‌اند، در صورتی که تا دو ماه پس از ابلاغ طرح نسبت به تعیین تکلیف و تسویه بدهی خود اقدام نمایند، براساس ضوابط ملاک عمل قبل از ابلاغ طرح، پاسخگویی لازم صورت پذیرد.
۲- مدت زمان اجرای مصوبات به شماره ۳۹۹۵/۱۴۰۰/۵/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳و ۶۴۴۲/۱۴۰۰/۵/ش مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۹ از پایان شهریور ماه به پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.
۳- در صورت جابجایی تراکم در طبقات احداثی قبل از ابلاغ طرح، در حد سطح اشغال مصوب ضابطه طرح تفصیلی پلاک با رعایت حداکثر ارتفاع ۲۷ متر، تراکم جابجا شده در قالب زیربنای بدون پروانه به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد.
۴- شهرداری مشهد مقدس موظف است به نحو مقتضی نسبت به اطلاع رسانی مفاد این مصوبه اقدام لازم را به عمل آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول