تعهدات سيستمی مهندسين از طريق ثبت اثر انگشت در محل انجمن های ذيربط و يا دفاتر مهندسی

🔸 به اطلاع كليه دفاتر، شركت های طراح و ناظر حقوقی، شركت های مشاور، مجريان حقيقی و حقوقی و اعضای محترم می رساند، با توجه به شرايط جاری و كاهش شيوع بيماری كرونا، مقرر است تعهدات سيستمی مهندسين از طريق ثبت اثر انگشت در محل انجمن های ذيربط و يا دفاتر مهندسی صورت پذيرد.

لذا پس از مهلت ۴۵ روزه از تاريخ آگهی ، امكان ثبت تعهد سيستمی از طريق كارتابل شخص حقيقی يا شركت لغو خواهد شد، كه بدينوسيله درخواست می گردد؛ تعهدات لازم تا مهلت اشاره شده در نظر گرفته شود.

✅ منبع: مدیریت ارجاع کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول