مصوبات هشتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

جهت دریافت مصوبه به سایت سازمان مراجعه نمایید.

مصوبات هشتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول