🔻 آگهی فراخوان شناسایی واجدین شرایط چاپ سالنامه ۱۴۰۱ در روزنامه خراسان (سراسری) / پنجشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰

آگهی فراخوان شناسایی واجدین شرایط چاپ سالنامه ۱۴۰۱ در روزنامه خراسان (سراسری) / پنجشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول